Notice

언맨드솔루션, 2017 올해의 대한민국 로봇기업 선정

본문

316d418016e8951e5ece2647fbff9fd5_1557971418_4402.jpg
316d418016e8951e5ece2647fbff9fd5_1557971419_2641.jpeg
316d418016e8951e5ece2647fbff9fd5_1557971419_8514.jpeg
316d418016e8951e5ece2647fbff9fd5_1557971420_4916.jpeg
 

316d418016e8951e5ece2647fbff9fd5_1557971346_3203.jpeg


 

언맨드솔루션, 2017 올해의 대한민국 로봇기업 선정

 

 

제 2017 - 090 호

2017 올해의 대한민국 로봇기업 인증서

 

                                                  자율주행 솔루션 부문

                                                       (주)언맨드솔루션

 

 

귀사를 로봇신문 선정

"2017올해의 대한민국 로봇기업" 으로 인증합니다.

 

 

2017년 12월 20일

 

(주)로봇신문사 대표이사 조규남


-

* 2017 올해의 대한민국 로봇기업 시상식 * 

2017. 12. 20 (수),  강남 쉐라톤서울팰러스호텔


[출처] 로봇신문

http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=12597